Get in touch with us

Say Hello! Don’t be shy.

Централен офис

Консервинвест ООД

с.Православен
общ. Първомай

skype: horceto

e-mail: office@horceto.com
e-mail: export@horceto.com
Въпроси на потребителя: e-mail: potrebiteli.horceto@abv.bg

телефон офис :+3593166 / 2231
телефон счетоводство: +3593166/ 2473

телефон технолог :+359879 005371
факс: +3593166 / 2202

Contact Us