КОНТАКТИ

Консервинвест ООД
с.Православен
общ. Първомай
Тел. +3593166 / 2231
Телефон на потребителя : 0879005373
Email : office@horceto.com
Email : export@horceto.com